>>


Tre Kroner, Kongsfjord – September 1998


Tre Kroner